Påmelding Tysk Mønster
BERGEN
25.04.2020
Oppmøte kl: 10:00
Påmeldingsfrist 18.04.2020
 Ved påmelding betal til kontonummer: 
 3414.20.23034 
Dommer:
Arvid Strømsvik
Kart
 *************************************** 
GRENLAND
10.05.2020
Oppmøte kl: 09:00
Påmeldingsfrist 30.04.2020
 Ved påmelding betal til kontonummer: 
 2670.08.00988 
Dommer:
Ulla Søgaard Hansen
Kart
 *************************************** 
AGDER
31.05.2020
Oppmøte kl: 09:00
Påmeldingsfrist 24.05.2020
 Ved påmelding betal til kontonummer: 
 5081.08.29289 
Dommer:
Kjell Pollestad
Kart
 *************************************** 
ARENDAL
20.06.2020
Oppmøte kl: 09:00
Påmeldingsfrist 12.06.2020
 Ved påmelding betal til kontonummer: 
 2800.10.28563 
Dommer:
Larsa Nielsen
Kart
 ***************************************